Seals work breaks

Wąż iniekcyjny montowany jest w konstrukcjach żelbetowych w miejscach przerw roboczych, które wymagają uszczelnienia. Wąż posiada jeden kanał umożliwiający wykonanie iniekcji. Materiał iniekcyjny wtłaczany jest pod ciśnieniem, co powoduje otwarcia mikro-nacięć. Żywica wydostaje się przez otwory skutecznie uszczelniając przerwę roboczą.