STABILIZACJA GRUNTU


Oferujemy nowoczesne rozwiązania na bazie poliuretanowej żywicy iniekcyjnej służące do:

– wzmacnianie i stabilizacja gruntów podczas budowy podziemnych dróg, tuneli,
kanałów i szybów górniczych;
– konsolidacja luźnych piasków i gruntów;
– konsolidacja gruntu przed pracami wykopaliskowymi;
– uszczelnianie i wzmacnianie wałów ziemnych.